Boka på telefon 0171-42 50 00

Vi har miljön i våra tankar!

Samtransporter, miljöklassade bilar med euro-klassade motorer, nästintill fossilfritt biodrivmedel och utbildning för sparsam körning. Vi utvecklar ständigt vårt arbete att minska vår miljöpåverkan.  • Vi har nya och moderna bilar för minimal miljöpåverkan och maximal transportsäkerhet
  • Alla våra bilar är Euro 6 - även våra tunga lastbilar
  • Vi är nu inne i en succesiv övergång till att köra enbart på HVO100 - ett fossilfritt drivmedel
  • Flera av våra tjänster baseras på samlastning - "kollektivtrafik för gods"
  • Vi följer alltid gällande kvalitets- och miljöplaner
  • Vi har chaufförer som är utbildade för sparsam körning

Kollektivtrafik för gods!

Att köra klimatsmart handlar till stor del om logistik. Vi erbjuder transporter som genom effektiv planering och samverkan med kunden ger en minskad miljöbelastning. Vi samlastar gods från flera kunder samtidigt och optimerar våra rutter för snabbaste och bästa transporten.
806
823