Boka på telefon 0171-42 50 00

Vi har miljön i våra tankar!

Samtransporter, miljöklassade bilar med euro-klassade motorer, fossilfritt biodrivmedel och utbildning för sparsam körning. Vi utvecklar ständigt vårt arbete att minska miljöpåverkan.  • Vi har nya och moderna bilar för minimal miljöpåverkan och maximal transportsäkerhet
  • Alla våra bilar har som lägst Euro 5-klassning, de flesta är Euro 6
  • Vi kör på den Svanenmärkta miljödieseln Preem Evolution Diesel+
  • Flera av våra tjänster baseras på samlastning - "kollektivtrafik för gods"
  • Vi följer alltid gällande kvalitets- och miljöplaner
  • Vi har chaufförer som är utbildade för sparsam körning

Vi kör på Svanenmärkt miljödiesel från Preem!

Vi kör på världens första miljömärkta diesel, Preem Evolution Diesel+, med hela 50 % förnybart innehåll. Den reducerar koldioxidutsläppen med upp till 44 % jämfört med en fossil diesel. För kunder som önskar kan vi även köra på den helt fossilfria biodieseln HVO 100.


"Kollektivtrafik för gods"

Att köra klimatsmart handlar till stor del om logistik. Vi erbjuder transporter som genom effektiv planering och samverkan med kunden ger en minskad miljöbelastning. Vi samlastar gods från flera kunder samtidigt och optimerar våra rutter för snabbaste och bästa transporten,
806
823