Boka på telefon 0171-42 50 00

DrivmedelstilläggDrivmedel är en stor kostnad för åkerier. Runt 20-25% av transportpriset är ersättning för bränslet till våra bilar. Kostnaden för drivmedlet påverkas till stor del av faktorer som åkeriet inte styr över, t ex valutakurser och skatter. 

Drivmedelstillägg (DMT) syftar på att korrigera våra fraktpriser med hänsyn till kostnadsutvecklingen för drivmedel. Det blir på så sätt en rörlig del av fraktpriset vilket över tid gynnar såväl oss som våra kunder.

Eftersom vi eftersträvar att allt mer gå över till fossilfria biodrivmedel inför vi från juni 2021 även en indexserie för HVO utöver den indexserie för diesel vi använt sedan 2010. Vi ser att både vi och våra kunder värderar en hållbar verksamhet högt och ambitionen är att över tid helt gå över till fossilfria drivmedel vilket medför att våra transportavtal succesivt kommer att överföras till HVO-index.

DMT fastställs månadsvis och baseras på hur drivmedelskostnaden enligt Statistiska Centralbyråns (SCB:s) mätning i angivna indexserier ändrats till månaden som närmast föregår månaden då DMT ska tillämpas. Exempelvis baseras DMT som debiteras på kundernas transporter i juni på det index som SCB uppmätt i maj samma år. 

Diesel är bara en del av fraktkostnaden. Hur mycket fraktkostnaden ska påverkas av dieselkostnadens ändring styrs av vår bedömning av hur stor andel av fraktkostnaden som motsvarar drivmedel. Vid basmånaden fastställde vi nivån till 16,9%. 

Om skatter och avgifter införs så påverkar dessa vårt DMT från den månad då skatten/avgiften förändras. Vi gör inte avdrag om bränsleindex skulle vara negativt. 


Gällande DMT (diesel):

Basmånad: 2010-02
Indexserie: T08SÅ12MD

2023-09-01+16,3%
2023-07-01+13,0%
2023-06-01+12,3%
2023-05-01+13,9%
2023-04-01+14,6%
2023-03-01+15,8%
2023-02-01+17,4%
2023-01-01+17,2%
2022-12-01+19,8%
2022-11-01+21,0%
2022-10-01+17,4%
2022-09-01+17,7%
2022-07-01+19,5%


806
805