Boka på telefon 0171-42 50 00

DrivmedelstilläggDrivmedel är en stor kostnad för åkerier. Runt 25-30% av transportpriset är ersättning för bränslet till våra bilar. Kostnaden för drivmedlet påverkas till stor del av faktorer som åkeriet inte styr över, t ex valutakurser och skatter. 

Drivmedelstillägg (DMT) syftar på att korrigera våra fraktpriser med hänsyn till kostnadsutvecklingen för drivmedel. Det blir på så sätt en rörlig del av fraktpriset vilket över tid gynnar såväl oss som våra kunder.

DMT fastställs månadsvis och baseras på hur drivmedelskostnaden enligt Statistiska Centralbyråns (SCB:s) mätning i angivna indexserier ändrats till månaden som närmast föregår månaden då DMT ska tillämpas. Exempelvis baseras DMT som debiteras på kundernas transporter i juni på det index som SCB uppmätt i maj samma år. 

Om skatter och avgifter införs så påverkar dessa vårt DMT från den månad då skatten/avgiften förändras. Vi gör inte avdrag om bränsleindex skulle vara negativt. 

Under 2024 övergår vi succesivt till att tanka det fossilfria bränslet HVO100. Under övergångsperioden har vi därför två indexserier, ett för diesel och ett för HVO100.


Gällande DMT (HVO):

Basmånad: 2016-02
Indexserie: T16SÅ12MH

2024-06-01+10,9%
2024-05-01+12,9%
2024-04-01+13,1%
2024-03-01+13,8%
2024-02-01+13,0%
2024-01-01+20,6%
2023-12-01+22,8%

Gällande DMT (diesel):

Basmånad: 2010-02
Indexserie: T08SÅ12MD

2024-06-01+8,9%
2024-05-01+9,7%
2024-04-01+9,0%
2024-03-01+9,4%
2024-02-01+9,0%
2024-01-01+14,6%
2023-12-01+16,7%


806
805