Boka på telefon 0171-42 50 00

Fair Transport

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.


Småfrakt är naturligtvis en del av Fair Transport!

Vi har skrivit under och accepterat de villkor som Sveriges Åkerier ställer på Fair Transport-certifierade åkerier. 

Det innebär i korthet att:

  • Vi kör trafiksäkert
  • Vi kör klimatsmart
  • Vi tar ansvar

För att läsa mer om Fair Transport och vad de tre ställningstagandena här ovanför betyder i praktiken, besök www.akeri.se/fairtransport.

806
824