Boka på telefon 0171-42 50 00

Fair Transport

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.Småfrakt är naturligtvis en del av Fair Transport!

Vi har skrivit under och accepterat de villkor som Sveriges Åkerier ställer på Fair Transport-certifierade åkerier. 

Det innebär i korthet att:

  • Fair Transport syftar till att verka för hållbara transporter: både gällande ansvar för företag och medarbetare, för miljö och klimat och för trafiksäkerhet.
  • Fair Transport är grunden för en hållbar affär. Konkurrensen om lägsta pris ska ersättas med kvalitet.
  • Det är viktigt att synliggöra hållbara transporter så att valet ska bli självklart. Som en jämförelse ska det vara lika självklart att välja en hållbar transport som att köpa miljömärkt i livsmedelsbutiken. 
  • Fair Transport tål granskning och skapar trygghet för dig som transportköpare. 
  • Vi har alla ett ansvar för att det vi köper och levererar är hållbart. Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.
  • Fair Transport syftar till en stark och sund transportnäring redo att möta framtidens utmaningar. För att läsa mer om Fair Transport och vad ställningstagandena här ovanför betyder i praktiken, besök www.fairtransport.se.

806
824