Boka på telefon 0171-42 50 00

Kundunika & skräddarsydda avtalstransporter

Avtalstransporter finns i alla former och kan omfatta allt från heldagskörningar till bara enstaka körningar på fast bas dagligen, veckovis eller månadsvis. Vi har både små och stora lastbilar till förfogande, redo för transportuppdrag!


När vi skräddarsyr kundunika avtalstransporter så är det uppdragsgivaren som ger oss förutsättningarna kring vad som ska fraktas och vilka tidsfönster som gäller. Tillsammans tar vi sedan fram en optimal lösning på transportbehovet och lägger in frakten som en stående bokning i vårt system.

  • Lokalt inom en stad eller mellan två städer
  • Dagligen, veckovis, månadsvis eller med annan intervall
  • Personbil, lätt lastbil eller tung lastbil
  • Möjlighet till frakt utan samlastning - ställer mindre krav på godsemballaget
  • Fast pris, rörligt pris, á-pris eller en kombination
  • Enklare lagring vid behov

802
818