Boka på telefon 0171-42 50 00

DrivmedelstilläggDrivmedel är en stor kostnad för åkerier. Runt 20% av transportpriset är ersättning för bränslet till våra bilar. Kostnaden för drivmedlet påverkas till stor del av faktorer som åkeriet inte styr över, t ex valutakurser och skatter. 

Drivmedelstillägg (DMT) syftar på att korrigera våra fraktpriser med hänsyn till kostnadsutvecklingen för drivmedel. 

Vårt DMT infördes i februari 2010 och baserades på den prisnivå som gällde i januari 2010. Prisnivån hämtar vi från Statistiska Centralbyråns (SCB) mätning av dieselkostnaden i serien K92SÅ0900 diesel. 

DMT fastställs månadsvis och baseras på hur drivmedelskostnaden enligt SCB:s mätning ändrats till månaden som närmast föregår månaden då DMT ska tillämpas. Exempel baseras DMT som debiteras på kundernas transporter i juni på det index som SCB uppmätt i maj samma år. 

Diesel är bara en del av fraktkostnaden. Hur mycket fraktkostnaden ska påverkas av dieselkostnadens ändring styrs av vår bedömning av hur stor andel av fraktkostnaden som motsvarar diesel. Vid basmånaden fastställde vi nivån till 16,9%. 

När våra fraktpriser ändras genom generella prisändringar i vårt företag så korrigeras också vårt DMT. Ökar våra fraktpriser på grund av exempelvis personalkostnader så innebär det att vi korrigerar vårt DMT nedåt. Skulle våra fraktpriser sjunka så måste på motsvarande sätt DMT korrigeras upp något. Rent mattematiskt hanteras detta genom att drivmedelskostnadens förändring sedan basmånaden divideras med vår nya prisnivå. 

Om skatter och avgifter införs så påverkar dessa vårt DMT från den månad då skatten/avgiften förändras. Vi gör inte avdrag om bränselindex skulle vara negativt. 
806
805