Boka på telefon 0171-42 50 00
ARTICLE
26
82aa3d4a600efae4724e669fc1d047b9
Tillbaka

Nu är vi hållbarhetscertifierade

Sedan en dryg månad tillbaka är vi certifierade enligt Fair Transport, som är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.


Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

  • Som anslutna till Fair Transport tar vi alltid hänsyn till arbetsmiljö, kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Det lovar vi oss själva, och det lovar vi våra kunder.

  • Kunderna väljer Fair Transport för att bli en del i en hållbar transportkedja. Vi skapar kedjan tillsammans med våra kunder genom nära samarbete och god dialog.

  • Hållbarhet gynnar alla, i alla led, i flera generationer.

  • Värdegrunden har alla, som har med Fair Transport att göra, tagit del av. Alltid synlig och tillgänglig på företaget för alla berörda.
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

 
51